Warunki

Witamy w Unalengua!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z Witryny Unalengua, znajdującej się pod adresem https://unalengua.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie korzystaj dalej z Unalengua, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i zgodnej z regulaminem Spółki. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnosi się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozliczenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega prawu obowiązującemu w Holandii. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona lub oni są traktowane jako wymienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie. Uzyskując dostęp do Unalengua, zgodziłeś się na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności Unalengua.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy nasi partnerzy stowarzyszeni/reklamowi również mogą używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, Unalengua i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Unalengua. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Unalengua do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Ponownie opublikuj materiał z Unalengua
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub sublicencjonuj materiały od Unalengua
 • Odtwarzaj, powielaj lub kopiuj materiały z Unalengua
 • Rozpowszechniaj treści z Unalengua

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. Nasze Warunki korzystania z usługi zostały utworzone za pomocą Generatora warunków korzystania z usługi oraz Generator polityki prywatności.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach witryny. Unalengua nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy Unalengua, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je publikuje. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Unalengua nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek użycia i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na tej strona internetowa.

Unalengua zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo publikować Komentarze na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych ani w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promować działalność biznesową lub zwyczajową lub prezentować działalność handlową lub działalność niezgodną z prawem.

Niniejszym udzielasz Unalengua niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania jakichkolwiek Komentarze we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą umieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, jak hiperłącza do witryn innych firm wymienionych na liście; oraz
 • Firmy akredytowane w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmom księgowym, prawniczym i konsultingowym; i
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zaakceptujemy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) łącze nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Unalengua; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, o ile łącze: (a) nie jest w żaden sposób zwodnicze; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Jeżeli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail do Unalengua. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz utworzyć łącze do naszej Witryny, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Używając nazwy naszej firmy; lub
 • Korzystając z połączonego lokalizatora jednolitych zasobów; lub
 • Korzystając z dowolnego innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzą łącza, który ma sens w kontekście i formacie treści w witrynie strony łączącej.

Niedozwolone jest używanie logo Unalengua lub innej grafiki do tworzenia linków bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

ramki iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych Stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treści

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się w żadnej Witrynie, która może być interpretowana jako oszczercza, obsceniczna lub kryminalna, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Przeczytaj Politykę prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Stale łącząc się z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych warunków dotyczących łączy.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link w naszej Witrynie, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do bezpośredniej odpowiedzi.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności ; nie obiecujemy też, że witryna pozostanie dostępna ani że materiały na niej będą aktualizowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień tego zastrzeżenia nie będzie:

 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać ani wykluczać naszej lub Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać naszych lub Twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą zostać wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych częściach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki witryna internetowa oraz informacje i usługi na niej udostępniane są bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.